Wtiaj na stronie firmy Hydro-Tech. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
WYSZUKIWARKA:
hydro@hydro-tech.pl

nr 1

w innowacjach

technologicznych
Aktualności:

Instalacja pomp ciepła w Kajetanach

Światowe Centrum Słuchu

kajetany_2 Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach to unikalna jednostka nie tylko pod względem kompleksowej opieki, lecz także z uwagi na nietypowe, technologie zastosowane podczas rozbudowy.


Przy opracowywaniu projektu, specjaliści branżowi zadbali o każdy szczegół i zastosowali najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Wszystkie instalacje zostały dobrane tak, aby zapewnić pacjentom oraz pracownikom jak najlepsze warunki. Charakterystyka obiektu wymusiła zastosowanie urządzeń, które cechuje cicha praca, energooszczędność oraz odpowiednia higiena. Nic więc dziwnego, że przy wyborze metody ogrzewania inwestor zdecydował się na pompy ciepła.

Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w starej części budynku była indywidualna kotłownia olejowo – gazowa zlokalizowana na parterze budynku. Kotłownia zasilana byłą gazem z sieci miejskiej. Drugim źródłem zasilania kotłów, na wypadek awarii gazociągu, był olej opałowy lekki. Konieczność magazynowania oleju (10 zbiorników o pojemności 1000 litrów każdy) była znaczącym utrudnieniem. Dzięki zastosowaniu pomp ciepła, inwestor mógł zrezygnować z magazynowania oleju, a pomieszczenie zagospodarować w inny sposób. Tym bardziej, iż pompy ciepła usytuowano na zewnątrz budynku obok istniejącego pomieszczenia kotłowni. Ustawienie zewnętrzne nie stanowi zagrożenia dla urządzeń, gdyż są one odporne na warunki atmosferyczne dzięki obudowie z anodyzowanego aluminium. Stacja pomp ciepła zapewnia przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla całego obiektu oraz w przypadku rezerwy mocy grzewczej przy priorytecie grzania c.w.u. istnieje możliwość wspomagania instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami konwekcyjnymi. Rozwiązanie takie pozwoliło na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych przygotowania c.w.u. w obiekcie.

Przyjęto kaskadę czterech dwusprężarkowych pomp ciepła powietrze/woda LW 310A firmy AlphaInno-Tec w ustawieniu zewnętrznym, każda o mocy 31kW. W ten sposób uzyskano elastyczną, 8-śmio stopniową regulację mocy grzewczej dopasowującą się do aktualnego zapotrzebowania ciepła. Model LW 310A charakteryzuje się współczynnikiem COP na poziomie 3,5 przy A2/W35 wg normy EN 14511.
Średnie godzinowe zapotrzebowanie c.w.u. wynosi 1778 l/h i przyjęto je dla średniorocznej temperatury zewnętrznej +7°C, dla której moc grzewcza kaskady wynosi 132 kW.

Modernizacja systemu zakładała wykorzystanie istniejących elementów centrali. Mimo, iż pompy ciepła dostosowane są do maksymalnej temperatury na zasilaniu c.o. + 60 °C, jako temperaturę ciepłej wody podgrzewaną przez pompy ciepła przyjęto +50°C, a jej dalszy przegrzew do temperatury +60°C w podgrzewaczach ciepłej wody w istniejącej kotłowni. Pompy przygotowują c.w.u. za pośrednictwem bufora pracującego na stałych parametrach +55°C, dogrzewaną za pomocą istniejących podgrzewaczy zasilanych czynnikiem grzewczym z kotłów. W podgrzewaczach tych odbywa się także okresowy przegrzew c.w.u. w celu dezynfekcji termicznej. Odbiór wody do instalacji wewnętrznej szpitala odbywa się z istniejącej kotłowni. Dla pokrycia zapotrzebowania ciepłej wody dla obu budynków przyjęto zasobnik bez wężownicy o pojemności 2000 l. połączony z buforem poprzez wymiennik płytowy. Przy stosowaniu pomp ciepła powietrze/woda konieczne jest zainstalowanie zbiornika buforowego w celu magazynowania ciepła na potrzeby oszraniania parowników. W przypadku tej kaskady zastosowano zbiornik buforowy równoległy o pojemności 2000 l. emaliowany wewnątrz. Zbiornik zainstalowano w pomieszczeniu przygotowania c.w.u obok kotłowni i połączony z pompami ciepła usytuowanymi na zewnątrz preizolowaną siecią cieplną.

Firma Alfarex Sp. z o.o. z Warszawy wykonująca instalację, wyposażyła stację pomp ciepła w 4 ścienne regulatory LUXTRONIK 2.0 usytuowane w pomieszczeniu przygotowania c.w.u. Regulatory wyposażone są w regulację pracy kaskadowej pomp ciepła, regulację pogodową i temperaturową kilku obiegów grzewczych oraz regulację temperatury ciepłej wody. Wszystkie parametry pracy pompy ciepła i obiegów grzewczych mają możliwość dowolnego programowania czasowego. Ze względu to, że regulacja działać będzie w priorytecie grzania ciepłej wody, funkcje ustawienia temperatury regulatora ustawiono jako stałotemperaturowe.

Kaskadę pomp LW 310A wyposażono także w oprogramowanie konfiguracyjne AlphaBAC, które w połączeniu z regulatorem LUXTRONIK 2.0 umożliwia ustawienie i testowanie połączenia BACnet/IP. Inwestor posiada także możliwość zdalnej kontroli i sterowania pompą ciepła przez Internet lub telefon komórkowy.

Na wyjątkowość Centrum składa się nie tylko nie tylko unikalna aparatura badawcza, laboratoria, czy centrum konferencyjno-dydaktyczne. To także instalacje i procesy odbywające się na zapleczu tego czteropoziomowego budynku. Z pozoru nieistotne rozwiązania technologiczne jak te z użyciem pomp ciepła, zapewniają komfort pracownikom, pacjentom, ich rodzinom i otoczeniu. Nie do przecenienia są walory pomp ciepła takie jak brak spalin, cicha i bezobsługowa praca, czy w końcu estetyczny wygląd. Dla Inwestora natomiast najistotniejsze są koszty ogrzewania obiektu, a tu pompa ciepła jest bezkonkurencyjna. Zwiększone nakłady inwestycyjne zwracają się już po kilku pierwszych latach eksploatacji, a więc bardzo szybko w odniesieniu do długofalowego okresu eksploatacji budynku.

  • pompy ciepła
  • pompy ciepła