Wtiaj na stronie firmy Hydro-Tech. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
WYSZUKIWARKA:
hydro@hydro-tech.pl

nr 1

w innowacjach

technologicznych
Aktualności:

Przełom w branży OZE

Zielone światło dla dotacji pomp ciepła

Przełom w branży OZE

Projekt ustawy o OZE Ministerstwa Gospodarki

W projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii, przygotowywanym przez Ministerstwo Gospodarki, przewidziany jest zapis dotyczący obowiązkowej instalacji energetyczno-grzewczej opartej o technologie wykorzystujące OZE (pompy ciepła, kolektory słoneczne, turbiny wiatrowe, młyny wodne) we wszystkich nowych i remontowanych budynkach. Zapis ma obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku, a inwestorzy, którzy nie spełnią jego wymogów nie dostaną pozwolenia na budowę lub użytkowanie obiektu.

Nałożenie obowiązku instalacji alternatywnych źródeł energii jest wynikiem unijnej dyrektywy, która nakłada na Polskę obowiązek zwiększenia udziału zielonej energii w ogólnym bilansie energetycznym. I tak do 2020 roku udział ten ma wynosić ok. 15% (dla porównania – w 2010 roku wynosił ok. 3%) . Polską branżę OZE czeka więc niemałe wyzwanie. Pozytywną wiadomością jest wstępna deklaracja NFOŚ o uruchomieniu – podobnie jak w innych krajach europejskich – systemu dopłat do pomp ciepła, turbin wiatrowych i młynów wodnych (w wysokości 10 tys. zł – 40 tys. zł).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, „Kolektory słoneczne obowiązkowo w każdym domu. Ceny nieruchomości pójdą w górę”

  • pompy ciepła
  • pompy ciepła