Wtiaj na stronie firmy Hydro-Tech. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
WYSZUKIWARKA:
hydro@hydro-tech.pl

nr 1

w innowacjach

technologicznych
Aktualności:

Pompy ciepła – eksploatacja i konserwacja

Jak odpowiednio zadbać o pompę ciepła

Artykuł przedstawia funkcjonowanie układu grzewczego. Odnosi się do okresowych przeglądów urządzeń grzewczych jak i do tego w jaki sposób zadbać o prawidłową eksploatację by nie narazić się na niepotrzebne problemy.
 

Jak każdy system grzewczy, także ten oparty o pompę ciepła wymaga konserwacji i przeglądów. Wprawdzie sama pompa ciepła nie jest pod tym względem urządzeniem wymagającymi – w odróżnieniu od tradycyjnych kotłów – nie ma potrzeby dokonywania corocznych przeglądów, jednak o podłączoną do niej instalację należy już odpowiednio zadbać. W zależności od rodzaju pompy ciepła zakres tych prac może się różnić, jednak nadzoru wymaga tak dolne źródło ciepła, jak i instalacja grzewcza.

Jak zadbać o dolne źródło ciepła?

Istotne dla prawidłowej i ekonomicznej pracy pompy ciepła jest szczególnie dolne źródło ciepła. Najłatwiej je utrzymać w prawidłowym stanie przy pompach powietrze/woda, gdzie wystarczy zapewnić niezakłócony dopływ i odpływ powietrza – usuwając ewentualnie nieczystości oraz liście, czy – w okresie zimowym – śnieg. Przy tych pompach warto również regularnie sprawdzać drożność odpływu kondensatu, aby wytrącona woda nie gromadziła się wokół pompy ciepła, tworząc przy niskich temperaturach zewnętrznych warstwę lodu. Przy pompach glikol/woda istotna jest częsta kontrola ciśnienia statycznego przy naczyniu wzbiorczym oraz temperatury wlotu solanki do pompy ciepła podczas jej pracy. Jeżeli zaobserwuje się regularne, stałe spadki temperatury czy ciśnienia, należy skontaktować się z wykonawcą instalacji.

O czym warto pamiętać?

Konserwacja i przeglądy instalacji grzewczej powinny obejmować sprawdzanie izolacji, zabezpieczeń antykorozyjnych i nieszczelności, jak również kontrolę ciśnienia przy naczyniu wyrównawczym.
Bardzo ważną czynnością serwisową powinno być staranne oczyszczenie filtrów i odpowietrzenie instalacji. W przypadkach zawodności w działaniu odpowietrzników automatycznych należy zainstalować dodatkowo przed odpowietrznikiem odpowietrzniki grzejnikowe.
Temperatury wewnętrzne wszystkich pomieszczeń, w przypadkach braku profesjonalnego, indywidualnego projektu instalacji c.o. (a jest to najczęstszy przypadek w domach jednorodzinnych) nie będą automatycznie utrzymywane bez manualnej ingerencji. To może z kolei spowodować rozregulowanie instalacji. W przypadku termostatów pokojowych nie należy podejmować bez instalatora żadnych zmian ustawień regulatora głównego. Ważne jest przy tym prawidłowe usytuowanie termostatu pokojowego – z dala od kominka itp.

Niezbędna dokumentacja

W wykonanych systemach grzewczych z pompą ciepła bardzo częstym mankamentem jest brak dokumentacji central oraz schematu regulacji i schematów elektrycznych. Również wszystkie instrukcje obsługi powinny być łatwo dostępne i umieszczone w pomieszczeniu z węzłem grzewczym, a schemat elektryczny i hydrauliczny zabezpieczone przed wilgocią i zawieszone w widocznym miejscu. Brak takiej dokumentacji powoduje, że użytkownik zmuszony jest do korzystania wyłącznie z usług firmy, która wykonała całą instalację. Ewentualne wynajęcie innej firmy zwiększa koszty i wydłuża czas naprawy.

Poprawne ustawianie parametrów

Bardzo ważne jest prawidłowe ustawienie parametrów pracy na sterowniku pompy ciepła. Należy pamiętać, żeby zaprogramować regulator w zależności od rodzaju instalacji, właściwości konstrukcyjnych (izolacja, rodzaj ścian) i wieku budynku, a także indywidualnych upodobań i zwyczajów. Szczególnie wiele uwagi powinno się poświęcić prawidłowemu ustawieniu krzywych grzewczych i programów czasowych, tak aby mieć do dyspozycji system zapewniający ciepło jak najekonomiczniej przy jednoczesnym zachowaniu komfortu grzewczego.

Internet i nowe możliwości

Już w momencie instalacji warto również podłączyć pompę ciepła pod internet, dzięki czemu ma się możliwość zdalnej zmiany ustawień lub natychmiastowej reakcji na ewentualne zakłócenia w pracy. Większość nowoczesnych pomp ciepła oferuje taką możliwość i zdalne sterowanie staje się już standardem oraz wyznacznikiem zaawansowania technologicznego urządzeń.

  • pompy ciepła
  • pompy ciepła